Category Archives: Philosophy

Czy możliwa jest prawdziwa “Sztuczna Inteligencja”?

Poniższy esej napisałem 12 lat temu, na zaliczenie wykładów z Filozofii Nauki prowadzonych przez ks. prof. Michała Hellera na Uniwersytecie Jagiellońskim. Przypadkiem odkryłem go teraz na nowo i uznałem, że warto go opublikować w charakterze ciekawostki. Tekst jest miejscami nieco frywolny (poczciwy Ksiądz Profesor musiał się dobrze uśmiać), a niektóre fragmenty napisałbym dziś zupełnie inaczej (naiwny mechanicyzm nie licuje z powagą tematu), mimo to był on rekomendowany przez Księdza Profesora do publikacji w czasopiśmie filozoficznym. Do publikacji wówczas nie doszło, może więc blog będzie właściwym miejscem, aby podzielić się tego typu refleksjami.

* * * * *

Jakie problemy filozoficzne widzę w studiowanej przeze mnie dziedzinie nauki?
Marcin Wojnarski, Studia Matematyczno-Przyrodnicze UJ, II rok, wiosna 2002

Dziedziną, która najbardziej mnie interesuje, jest informatyka, w tym przede wszystkim sztuczna inteligencja. Od kilku lat zajmuję się zagadnieniami związanymi ze sztucznymi sieciami neuronowymi. Pojawienie się i rozwój sztucznej inteligencji na przestrzeni ostatnich kilkudziesięciu lat stworzył wiele nowych problemów filozoficznych, z których kilka postaram się przedstawić w niniejszej pracy.

Podstawowy problem polega na podaniu definicji “inteligencji” i “sztucznej inteligencji”. Już dzisiaj komputery posiadają niezwykłe możliwości obliczeniowe, bez porównania większe niż człowiek. Z pewnością ta umiejętność rachowania, czy też postępowania ściśle według wyznaczonego algorytmu, jest pewnym aspektem inteligencji. Jednak wszyscy zgadzają się, że inteligencja to coś znacznie więcej. Continue reading →