Category Archives: PL

“Hallelujah”, muz. Leonard Cohen, sł. Duch Święty

Hallelujah

Tajemny akord kiedyś brzmiał    G e
Pan cieszył się gdy Dawid grał    G e
Muzykę, co dla nieba jest rozkoszą    C D G D
Kwarta i kwinta, tak to szło    G C D
Raz wyżej w dur, raz niżej w moll    e C
Wdzięczności król wyśpiewał Alleluja    D h e
Continue reading →

Małżeństwo według Biblii

Dlatego to mężczyzna opuszcza swego ojca i matkę swoją
i łączy się ze swą żoną tak ściśle, że stają się jednym ciałem.
(Rdz 2, 24)

21.03.2014: Artykuł został opublikowany na portalu katolickim deon.pl. 29.07.2014: Tłumaczenie na angielski.

Piszę ten artykuł dla moich przyjaciół i braci w wierze, aby mogli zrozumieć moje spojrzenie na etykę małżeńską. Choć nie jestem teologiem, to jako chrześcijanin mam obowiązek szukać woli Boga poprzez lekturę Słowa Bożego – bo Szczęśliwy mąż, który (…) ma upodobanie w Prawie Pana, nad Jego Prawem rozmyśla dniem i nocą (Ps 1,1-2). W przeciwieństwie do 99% teologów zajmujących się etyką małżeńską na przestrzeni wieków, nie jestem celibatariuszem. Wypowiadam się więc jako praktyk, a nie teoretyk małżeństwa, i piszę o zagadnieniach, które są częścią mojego własnego życia – może nawet najważniejszą częścią – a nie tylko prawno-teologiczną spekulacją, która dotyczy wielu innych osób, ale nie mnie samego.

Liczba rozwodów cywilnych w Polsce to już 25% liczby nowozawartych małżeństw, a w krajach zachodnich nawet ponad 50%. Jedynie Kościół katolicki, i niektóre inne Kościoły chrześcijańskie, próbują stawiać opór mentalności pro-rozwodowej, która szerzy się coraz bardziej w kulturze zachodniej. Sam Kościół nie jest jednak konsekwentny w swoim sprzeciwie wobec rozwodów, dopuszczając tzw. “stwierdzenie nieważności” małżeństwa, które w praktyce zastępuje rozwód, a może być wydane przez sąd biskupi z zupełnie błahych powodów, nawet dla małżeństw z wieloletnim stażem i posiadających wspólne potomstwo. Co roku w Polsce wpływa do sądów biskupich ok. 5 tysięcy wniosków o stwierdzenie nieważności małżeństwa. Ponad 80% spraw kończy się orzeczeniem nieważności [1]. Sam papież Franciszek stwierdził w wywiadzie [2] z lipca 2013, że połowa małżeństw sakramentalnych Continue reading →

Czy możliwa jest prawdziwa “Sztuczna Inteligencja”?

Poniższy esej napisałem 12 lat temu, na zaliczenie wykładów z Filozofii Nauki prowadzonych przez ks. prof. Michała Hellera na Uniwersytecie Jagiellońskim. Przypadkiem odkryłem go teraz na nowo i pomyślałem, że warto go opublikować w charakterze ciekawostki.

* * * * *

Jakie problemy filozoficzne widzę w studiowanej przeze mnie dziedzinie nauki?

Dziedziną, która najbardziej mnie interesuje, jest informatyka, w tym przede wszystkim sztuczna inteligencja. Od kilku lat zajmuję się zagadnieniami związanymi ze sztucznymi sieciami neuronowymi. Pojawienie się i rozwój sztucznej inteligencji na przestrzeni ostatnich kilkudziesięciu lat stworzył wiele nowych problemów filozoficznych, z których kilka postaram się przedstawić w niniejszej pracy.

Podstawowy problem polega na podaniu definicji “inteligencji” i “sztucznej inteligencji”. Już dzisiaj komputery posiadają niezwykłe możliwości obliczeniowe, bez porównania większe niż człowiek. Z pewnością ta umiejętność rachowania, czy też postępowania ściśle według wyznaczonego algorytmu, jest pewnym aspektem inteligencji. Jednak wszyscy zgadzają się, że inteligencja to coś znacznie więcej. Continue reading →